EducaSocialTeca vol ser un recull del nostre camí i evolució, un lloc per plasmar els nostres interessos i motivacions, des d'on generar debats i compartir recursos, una "despensa" amb recursos i una petita biblioteca, un lloc d'intercanvi i participació, una bitàcora del nostre creixement i procés de formació.

TRADUCTOR

dimarts, 8 de juny de 2010

Projecte final

El nostre projecte final consisteix en un simulacre d'entrevista a una educadora social que treballa de mediadora en un institut. En aquesta entrevista, s'explica en què consisteix la mediació, quins objectius es persegueixen, quin tipus de conflictes es poden solucionar i quin és el procés d'una mediació.

Amb aquesta activitat hem volgut obrir una nova via de treball amb alumnes, especialment adolescents, per a que puguin abordar diferents temes a través de la realització d'un programa de ràdio, o d'un simulacre d'aquest.
L'activitat consistiria en que els alumnes triessin un tema que els pugui semblar interessant (o facilitar-lis nosaltres, els educadors) i que ells hagin de cercar la informació, organitzar una entrevista i enregistrar-la.


Si hem escollit aquesta activitat és perquè pensem que és fàcilment adaptable a la varietat de col·lectius amb que pot treballar un educador social, ja sigui nens en un centre d'acollida adaptant-la i treballant-la amb un aspecte més lúdic o com un mitjà per expressar emocions (a través de la imaginació, els contes, la fantasia...), ja sigui amb persones privades de llibertat, amb gent gran ("ràdio nostalgia", per exemple, com un exercici d'exercitació i recuperació de la memòria)... Les possibilitats són múltiples, i és una eina molt adaptable a l'expressió personal, i que a més té l'avantatge de la seva disponibilitat a Internet i la facilitat per compartir i l'intercanvi.

Prèviament a realitzar el nostre exemple d'activitat vam visitar, com ja sabeu, Tarragona Ràdio per ser entrevistats i poder així conèixer millor com desenvolupar posteriorment la nostra pròpia entrevista. Tornem a agrair tant a l'equip de Tarragona Ràdio com a la gent de la Fundació Casal l'Amic que ens van donar aquesta oportunitat convidant-nos.

Per enregistrar l'entrevista vam fer servir un programa per editar arxius d'àudio: Audacity.
També vam fer servir programes adicionals, com Free Mp3 Wma converter, per poder passar els diferents arxius d'àudio a mp3 i poder-ho editar. I també vam utilitzar una pàgina web on penjar l'arxiu. Les ràdios normalment tenen contractades pàgines especials per poder guardar els arxius dels seus programes i tenir-los disponibles a Internet. Nosaltres vam haver d'adaptar les eines i vam penjar l'arxiu en una pàgina que en un principi està destinada a música: www.goear.com

A continuació podeu escoltar la nostra entrevista!

Crèdits:
Entrevistadora: Ana Burillo
Entrevistada: Noemí Hermoso


Per a nosaltres ha estat un plaer fer aquest bloc, i esperem mantenir-lo amb nova informació al llarg dels anys que ens queden per endavant com a estudiants, i en un futur, com a educadores socials.

1 comentari: